Pattern language

From Pearl Language
Jump to navigation Jump to search

Sources

Patterns compared with Pearls

Nu gaat Alexanders oorspronkelijke patroontaal over problemen. pearl brengt daar een nuance in aan door elke probleemformulering om te keren in een wens. Het uitspreken en formuleren van een wens helpt namelijk bij haar vervulling.

More information on A Pattern Language—Towns • Buildings • Construction by Christopher Alexander, Sara Ishikawa, Murray Silverstein:

Italic text